Wedstrijdreglement bedrijven zomer/wintercompetitie

 • Deelname staat open voor bedrijven/businessleden van De Dorpswaard en hun gasten/relaties.
 • Per businesspeelrecht kan 1 team (van 1 of 2 personen) deelnemen (zonder inlevering van greenfee).
 • Er worden teams van 2 personen geformeerd van een bedrijf. Indien een bedrijf slechts 1 persoon inschrijft, bestaat dit team uit 1 persoon.
 • Het bedrijf is zelf verantwoordelijk voor het opgeven van de deelnemers.
 • Het maximaal aantal deelnemers bedraagt 52. De volgorde van aanmelding is hierbij bepalend.
 • Er wordt gespeeld in flights van 2 of 4 personen.
 • Per flight mogen maximaal slechts 2 personen van dezelfde organisatie meespelen.
 • De flightsamenstelling mag per wedstrijd wisselend zijn.
 • Deelnemers dienen zich tenminste 15 minuten voor aanvang gemeld te hebben bij de wedstrijdleiding.
 • De flightindeling/startvolgorde wordt uiterlijk 30 minuten voor aanvang van een wedstrijd vastgesteld.
 • De (etiquette) regels van de NGF respectievelijk De Dorpswaard zijn van toepassing.
 • Bij bepaling van een handicap wordt in principe uitgegaan van de actuele NGF handicap. Indien men hierover niet beschikt, zal de wedstrijdleiding deze zo realistisch mogelijk vaststellen. Hiertegen is geen beroep mogelijk.
 • Indien de NGF handicap niet overeen blijkt te komen met het niveau van de speler, heeft de wedstrijdleiding het recht, in overleg met betrokkene, deze naar beneden bij te stellen.
 • De wedstrijdleiding zal direct na elke wedstrijd de handicap van een speler conform de reglementen van de NGF bijstellen. Deze handicap zal uitgangspunt zijn voor de eerstvolgende wedstrijd waaraan betrokkene mee zal doen.
 • Er worden 9 holes gespeeld, vooraf wordt door de wedstrijdleiding aangegeven de eerste of tweede 9 holes.
 • Maximale handicap is 36.
 • Indien de baan Qualifying is, is de wedstrijd ook Qualifying.
 • Bij zomer/wintercompetitie wordt als maximale handicap 36 gehanteerd.
 • Wedstrijdvorm Stableford.
 • Indien andere wedstrijdvorm dan hierboven genoemd wordt gespeeld, wordt dit door wedstrijdleiding voor aanvang van de wedstrijd kenbaar gemaakt.
 • De scorekaarten dienen compleet ingevuld en ondertekend ingeleverd te worden bij de wedstrijdleiding.
 • Uitsluitend compleet ingevulde kaarten worden in behandeling genomen en tellen mee voor de uitslag.
 • Winnaar van de zomer/wintercompetitie 2017 is persoon of team met het meeste aantal Stableford punten, respectievelijk minste strokes. Bij gelijk aantal punten/strokes geldt dat degene die de beste score heeft uit respectievelijk de laatste 6, 3, 2 of laatste hole, winnaar is.
 • De beste 3 gespeelde wedstrijden tellen mee.
 • In alle gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, respectievelijk onduidelijkheden zijn, beslist de wedstrijdleiding. De uitspraak van de wedstrijdleiding is bindend. 
 • Deelnemers kunnen, mits beschikbaar, gebruikmaken van de Handicart, onder de normale condities. 

 

Business Commissie Golfvereniging De Dorpswaard
30 mei 2017

Ons adres

Piekenwaardweg 3
5331 PD Kerkdriel
Tel: 0418-634803

beoordeelknop

Baan open

Baan Open
Qualifying
Zomergreens
Plaatsen toegestaan
Drivingrange open
Puttingreen open
Chipping green open
Trolley's 
Handicarts toegestaan

 

Plaatsen in de baan is toegestaan.
Maak zoveel mogelijk gebruik van de verharde paden en trappen.
Respecteer extra afzettingen i.v.m. natte baanconditie.
Ook in de winter graag pitchmarks op de green repareren.

Baanstatus aangepast op zondag 3 december.

Search