Plaatselijke Regels Golfclub De Dorpswaard

Buiten de baan
Buiten de baan wordt aangegeven door witte palen of palen met witte kop en de begrenzing van het golfterrein.

Bal kruist fietspad tussen hole 2/11 en 6/15
Een bal die tot stilstand komt op of over het fietspad tussen de holes 2/11 en 6/15 is buiten de baan, zelfs als deze tot stilstand komt op een ander deel van de baan dat binnen de baan is bij het spelen van andere holes.

Grond in bewerking 
GUR, gemarkeerd door witte lijnen en/of een of meer blauw paaltjes, vormt een verboden speelzone. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens Regel 16-1f.

Vaste obstakels
Zwerfkeien, afstandsmarkeringen en hindernispalen zijn vaste obstakels. Indien de bal zich niet in een hindernis bevindt is ontwijken toegestaan volgens regel 16.1.

Droppingzone hole 4/13
Als een bal in de hindernis ligt of als het bekend of praktisch zeker is dat een bal die niet is gevonden tot stilstand is gekomen in de hindernis, heeft de speler de volgende opties: met een strafslag
- ontwijken volgens Regel 17.1 of
- als extra mogelijkheid, mag de speler de oorspronkelijke bal of een andere bal in de droppingzone droppen. Deze droppingzone is aangegeven met een witte lijn. Deze droppingzone is een dropzone als bedoeld in Regel 14.3.

Droppingzone bij hindernis hole 7/16
Als een bal in de hindernis naast de green van hole 7/16 ligt of als het bekend of praktisch zeker is dat een bal die niet is gevonden tot stilstand is gekomen in de hindernis, heeft de speler de volgende opties: met een strafslag - ontwijken volgens Regel 17.1 of - als extra mogelijkheid, mag de speler de oorspronkelijke bal of een andere bal in de droppingzone droppen. Deze droppingzone is aangegeven met een witte lijn. Deze droppingzone is een dropzone als bedoeld in Regel 14.3.

Provisionele bal voor bal in hindernis (B-3)
Deze regel is van toepassing bij:
a. een slag van de gele afslagplaats van hole 1
b. een slag van de gele afslagplaats van hole 9 en 18
c. een slag over het water naast de brug op hole 9 en 18

Als een speler niet weet of zijn of haar bal in de hindernis ligt, dan mag de speler een provisionele bal spelen onder regel 18.3 die als volgt wordt aangepast: Bij het spelen van de provisionele bal mag de speler de procedure van slag en afstand (regel 17.1d(1)) of recht naar achteren of zijwaarts ontwijken (regel 17.1d(2) en (3)) toepassen. Indien de speler een provisionele bal volgens deze regel heeft gespeeld, dan mag hij of zij geen andere ontwijkopties volgens Regel 17.1 gebruiken in relatie tot de oorspronkelijke bal.

Bij de beslissing of de provisionele bal de bal in spel wordt of moet worden opgegeven, zijn regels 18.3c(2) en 18.3c(3) van toepassing, met uitzondering dat:

  • als de originele bal binnen 3 minuten zoektijd in de hindernis is gevonden, de speler mag kiezen uit:
    • het spel voort te zetten met de oorspronkelijke bal die in de hindernis ligt, in welk geval de provisionele bal niet mag worden gespeeld. Alle slagen met de provisionele bal voordat deze werd opgegeven (inclusief gedane slagen en straffen opgelopen met het spelen van de provisionele bal) tellen niet mee, of
    • het spel voort te zetten met de provisionele bal in welk geval de oorspronkelijke bal niet mag worden gespeeld
  • als de originele bal binnen 3 minuten zoektijd niet in de hindernis is gevonden of het bekend of praktisch zeker is dat de bal in de hindernis is, dan wordt de provisionele bal de bal in spel.

Straf voor overtreding van de plaatselijke regels: algemene straf (zie Regel 1-3)

Tijdelijke plaatselijke Regels staan vermeld op het mededelingenbord in het clubhuis en/of
bij de afslag van hole 1.

Algemeen
De afstanden naar midden green worden aangegeven door gekleurde punaises in de baan
(gemeten over het hart van de baan): wit op 200 meter, geel op 150 meter, rood op 100
meter en blauw op 50 meter. Zwerfkeien liggen op ongeveer 150 meter van het midden van
de green.

Veiligheid
Op de holes 2/11, 6/15 en 7/16 pas afslaan als het fietspad vrij is.
Passage van hole 3/12 naar hole 4/13 : Let op de afslag van hole 5/14.

Ons adres

Piekenwaardweg 3
5331 PD Kerkdriel
Tel: 0418-634803

beoordeelknop

Baan open

Baan Open
Qualifying
Zomergreens
Plaatsen toegestaan
Drivingrange open
Puttingreen open
Chipping green open
Trolley's 
Handicarts

.

 

 


Search