Plaatselijke Regels Golfclub De Dorpswaard

Buiten de baan wordt aangegeven door palen met witte koppen en de begrenzing van het golfterrein.
Een bal die tot stilstand komt op of over het fietspad tussen de holes 2/11 en 6/15 is buiten de baan, zelfs als deze tot stilstand komt op een ander deel van de baan dat binnen de baan is bij het spelen van andere holes.

Grond in bewerking, gemarkeerd door witte lijnen en een blauw paaltje met een groene kop, vormt een verboden speelzone. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens Regel 16-1f.

Vaste obstakels zoals de zwerfkeien, afstandsmarkeringen en palen behorende bij de hindernissen ontwijken volgens regel 16.1.

Droppingzone bij hindernis hole 7/16
Als een bal in de hindernis naast de green van hole 7/16 ligt of als het bekend of praktisch zeker is dat een bal die niet is gevonden tot stilstand is gekomen in de hindernis, heeft de speler de volgende opties: met een strafslag
- ontwijken volgens Regel 17.1 of
- als extra mogelijkheid, mag de speler de oorspronkelijke bal of een andere bal in de droppingzone droppen. Deze droppingzone is aangegeven met een witte lijn en een paaltje.
Deze droppingzone is een dropzone als bedoeld in Regel 14-3.

Droppingzone hole 4/13
Het gebied binnen de rode hindernis gemarkeerd door rode palen met groene koppen tussen hole 4/13 en 5/14 is een verboden speelzone. Als een bal binnen de hindernis in deze verboden speelzone ligt, mag deze bal niet worden gespeeld zoals deze ligt en moet de belemmering door de verboden speelzone worden ontweken volgens Regel 17.1.e. Als een extra mogelijkheid mag de speler de oorspronkelijke bal of een andere bal droppen in de droppingzone voor de hindernis. Deze droppingzone is aangegeven met een witte lijn en een paaltje.
Deze droppingzone is een dropzone als bedoeld in Regel 14.3

Straf voor overtreding van de plaatselijke regels: algemene straf (zie Regel 1-3)

Tijdelijke plaatselijke Regels staan vermeld op het mededelingenbord in het clubhuis en/of bij de afslag van hole 1.

Algemeen
De afstanden naar midden green worden aangegeven door gekleurde punaises in de baan (gemeten over het hart van de baan): wit op 200 meter, geel op 150 meter, rood op 100 meter en blauw op 50 meter .

Veiligheid
Op de holes 2/11, 6/15 en 7/16 pas afslaan als het fietspad vrij is.
Passage van hole 3/12 naar hole 4/13 : Let op de afslag van hole 5/14.

Betreden van het gebied dat gemarkeerd is door rode palen met groene koppen tussen hole 4/13 en 5/14 is niet toegestaan op straffe van verwijdering uit de baan.

Ons adres

Piekenwaardweg 3
5331 PD Kerkdriel
Tel: 0418-634803

beoordeelknop

Baan open

Baan Open
Qualifying
Drivingrange open
Puttingreen open
Chipping green open
Trolley's 
Zomergreens

Wintergreens
Handicarts toegestaan

Vanaf 1 november wintertee's actief, baan alleen qualifying vanaf oranje tee's.

Graag plaggen terugleggen en pitchmarks herstellen. 

Alvast bedankt namens de greenkeepers!

Search